Game changer
Attest.nu
Gräsroten
LiveArena
HockeyEttan
Hockeypractice
Tillsammans är vi ÖIK!

Nyheter

Vi är väldigt glada..

Vi är väldigt glada..

27 August 2018
..att två av våra sponsorer valt att förlänga sitt sponsorskap och dessutom ställa upp på en bild med Nisse

Östersunds IK är väldigt glada att EAG Rental och ICA Nära Lugnvik väljer att fortsätta sponsra oss även ett år till, extra glada är vi att de ville ställa upp på bild med vår säljansvarige Nisse Höglund. 

Våra sponsorer är väldigt viktiga för oss och vi är otroligt glada för det otroliga stöd vi får. 

 

Enkla, koncisa, långsiktiga mål

Genom att skapa en röd tråd genom det vi gör, och att denna har ett långsiktigt innehåll, blir det tydligt för alla var vi är på väg.

 

Vill du också stödja oss?

Slå en pling till Nisse på 070-237 97 90 eller maila nisse.hoglund@ostersundik.com

 

 

 

Värdegrunder

Begreppet värdegrund används i många sammanhang, men för oss betyder det att vi alla har en gemensam begreppsflora kring de värden vi tycker är viktiga, och att de värdena verkligen är den grund vi står på. Som sagt, här följer våra värdegrunder:

Coachande ledarskap

Vi tar hand om och ser varje individ som vi leder inom föreningen. Detta gäller inom alla nivåer. Att veta att ”chefen” ser en och tar vara på mina behov utvecklar personen i stället för att skapa en känsla av osäkerhet och i förlängningen att man slutar.

Var en förebild

Om du själv ser till vilka förebilder du har och har haft genom åren, ställ dig frågan om du på samma sätt är en förebild för de som ser upp till dig. Svarar du ja på den frågan har du troligen uppfyllt ÖIK värdegrund när det gäller att föregå som ett gott exempel. Det handlar om att visa respekt för varandra.

Gemenskap

Idrotten handlar i mångt och mycket om gemenskap. Att känna en tillhörighet. Att dela ett gemensamt intresse. Att träffa likasinnade och utveckla förmåga. Genom att uppmuntra gemenskap, att låta alla vara delaktiga, och genom att coacha alla utifrån deras förutsättningar, bygger vi en gemenskap som skapar en stark förening. Och en vacker dag kommer även de som inte var de mest framstående i U12 vara de mest drivande i U16. Det här gäller även de som inte är spelare i föreningen. Vi har många ideella krafter som bygger ÖIK, och här ska föreningen jobba aktivt för att förstärka känslan att man är en viktig del av ÖIK. Det är också viktigt att A-laget som de stora idolerna för ungdomsverksamheten aktivt medverkar på träningar och träffar för barn- och ungdomslagen och verkligen är förebilder för de yngre. Det bygger förtroende för föreningen och skapar en kultur där alla känner att de är del av vår elitsatsning.

Våga

Att våga är ofta detsamma som att utsätta sig själv för obehag. Men att våga är också att nå framgång. Vi ska sporra varandra att våga, att kunna kliva utanför sitt trygghetsområde för att vinna matcher, för att hjälpa en lagkamrat, för att stå upp för varandra. Genom att skapa en kultur där det är tillåtet att våga men misslyckas utan att bli utsatt för obehag, bygger vi en stark förening.

Socialt ansvar

Idrottsrörelsen har ett stort socialt ansvar. Vi tar detta ansvar på största allvar. Genom vårt projekt Gamechanger jobbar vi aktivt för att ta hand om och utveckla våra ungdomar. Vi gör även andra insatser för att vara en positiv kraft i samhället. Exempelvis J20-lagets engagemang i att besöka äldreboenden. Här ska vår förening vara aktiv i största möjliga mån.

Vi tar ställning

Idrott har regler och förordningar. I ÖIK följer vi dessa regler och förordningar. Det finns domare av en anledning, och det är att lagen ska följa dessa regler och förordningar, för att få en rättvis grund för vårt idrottsutövande. Vi respekterar domarnas beslut, vi respekterar våra motståndare, och vi tar ställning för ett rättvist utövande av vår idrott, ishockey.

Vinnarmentalitet

  • Jag gör mitt absolut maximala i det jag tar mig för.
  • Jag har förmåga att analysera mig själv och utifrån det skapa en handlingsplan som genomförs.
  • Jag har förmåga att fokusera på prestationen och den processen.


Webbsponsor aloq
Copyright © 2018 Östersunds IK. All rights reserved.